تاریخچه مختصری از کانادا

صفحه اصلی / وبلاگ

کشور کانادا در شمال قاره آمریکا قرار دارد و از نظر وسعت دومین کشور بزرگ جهان است.
ساکنین اولیه کانادا بومیان سرخپوست بودند.
در سال ۱۴۹۷ ساحل شرقی کانادا توسط جان کابوت کشف شد. بعدها قسمتی از آن توسط فرانسه اشغال شده و در نهایت آن قسمت را مستعمره خود اعلام کرد، که در حال حاضر آن ناحیه را به نام استان کبک می‌شناسیم و اغلب فرانسه زبان هستند‌.
در سال ۱۶۲۱ بریتانیا وارد خاک کانادا شده و قسمتهای دیگری از خاک آن را به تصرف خود در آورد.
سپس در زمانی نسبتاً طولانی قسمت های مختلف کانادا که مستعمره کشورهای متفاوت بودند در اکثر مواقع باهم اختلاف نظر و نزاع داشتند.
در نهایت کانادا در قرن ۱۹ استقلال یافت و ساختار حکومت، زیرمجموعه و به نوعی پیرو قوانین بریتانیا و ملکه انگلستان شد.
در حال حاضر کانادا از ۱۰ استان تشکیل شده و قسمتهای شمالی آن به دلیل آب و هوای سرد اکثراً غیر قابل سکونت است.
پایتخت سیاسی کانادا شهر اتاوا است که مجلس فدرال نیز در آنجا قرار دارد.
در حال حاضر نوع دولت در کانادا فدرال پارلمانی است و فرماندار کل که از طرف ملکه بریتانیا منصوب شده خانم جولی پایت است.
زبان رسمی کشور در سطح فدرال دو گونه است که شامل زبان انگلیسی و فرانسه است.

بازدید کننده : 1253

تماس سریع
021 - 22547821 | 021 - 26373861 | 021 - 26373871
تماس سریع
info@canadastartup.org
دفتر مرکزی تهران
تهران پاسداران بوستان هشتم ساختمان رفاه طبقه سوم واحد 11