WIPO چیست

صفحه اصلی / وبلاگ

WIPO  سازمان جهانی مالکیت فکری یک سازمان بین المللی که به کمک کردن در اطمینان یافتن از اینکه حقوق به وجود آورند گان و صاحبان مالکیت فکری ایده و اختراع در سرتاسر دنیا حفاظت و حمایت می شود اختصاص یافته است و مخترعان و ایده پردازان به خاطر نقض حقوقشان پاداش داده می شود.

سازمان جهانی WIPO  نظام و سیستمی برای ثبت اختراعات است سازمان جهانی مالکیت معنوی WIPO  یکی از نظام‌های اطلاعات علوم و تکنولوژی با ایده ها ، فکر ها و اختراعات نو است.

این سازمان جهانی همچنین کشورهای عضو مانند کانادا را در جهت سازماندهی اطلاعات و اختراعات ایده ها و ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی از طریق ارائه کمک و مساعدت های کارشناسی و تجهیزات یاری می کند.

به همین دلیل است که مهاجرت به کانادا دارای اهمیت برای مخترعین و ایده پردازان است زیرا با ثبت مالکیت اختراع WIPO  می توانند اقامت دائم کانادا را بدون قید و شرط بگیرند و هم از آنها از طریق دولت و کارشناسان ساکن در کانادا حمایت می شود بدیهی است با داشتن اقامت دائم و مهاجرت به کانادا راهی بسیار سهل و آسان است.

و همچنین بعد از اتمام تحصیل در صورت داشتن تمام شرایط مطلوب مورد نظر دولت کانادا می تواند اقامت کشور کانادا را داشته باشد قابل ذکر است که کشور کانادا مرتباً قوانین تحصیلی و اقامتی را در زمینه مهاجرت تحصیلی تغییر می دهد که با این روش مهاجران را دچار سردرگمی می‌کند.


بازدید کننده : 2951

تماس سریع
021 - 22547821 | 021 - 26373861 | 021 - 26373871
تماس سریع
info@canadastartup.org
دفتر مرکزی تهران
تهران پاسداران بوستان هشتم ساختمان رفاه طبقه سوم واحد 11