PCT چیست

کانادا

اتریش

آلمان

ترکیه

PCT چیست

معاهده همکاری ثبت اختراع ( PCT ) Patent Cooperation Treaty

معاهده همکاری ثبت اختراع ( PCT )، زیر نظر سازمان های جهانی مالکیت فکری فعالیت می‌کند که دفتر اصلی آن در شهر ژنو می باشد بر اساس معاهده PCT چنانچه اختراع ی در PCT ثبت شود امکان حمایت آن در کلیه کشورهای عضو وجود و اعتبار دارد.

به زبان ساده تر مخترع تنها با ارائه یک اظهارنامه می‌تواند فرآیند ثبت در کلیه کشورهای عضو را بر اساس همان اظهارنامه با توجه به حق تقدم اولین افشای آن ادامه دهد.

از طریق PCT که یک معاهده چند جانبه است می توان تسهیلاتی برای اخذ حفاظت از دستاوردهای فناورانه و اختراع ها هر یک از کشورها و یا تمامی کشورهای عضو این معاهده ( PCT ) و پیمان به دست آورد.ابر برچسب

  • PCT

  • معاهده

  • ثبت

  • اختراع

  • عضو