مهاجرت

کانادا

اتریش

آلمان

ترکیه

مهاجرت

نوع و دلایل مهاجرت در طول سال‌های اخیر تغییرات چشمگیری داشته است و شرایط نامناسب اقتصادی سیاسی اجتماعی و آموزشی افراد را به رفتن از وطنشان ترغیب می کند.

معایب مهاجرت به کانادا و موانع مهاجرت موفق چیست؟

قربت، افسردگی، دلبستگی (که یکی از اصلی‌ترین موانع که سر راه مهاجرت به کانادا قرار دارد ، دلبستگی های روحی و مادی به وطن است) و تفاوت فرهنگی،  تمام این معایب و موانع مهاجرت به کانادا و داشتن اقامت دائم کانادا شرایط را از نظر روحی و روانی برای مهاجرت سخت خواهد کرد.

بنابراین لازم است پیش از مهاجرت به کانادا اقدام برای اقامت دائم کانادا تمامی بعد ها را در نظر گرفته و قوای روانی خود را تقویت کرده و با آگاهی در این مسیر که پر از سود و مزایا می باشد و با آگاهی کامل قدم بردارید.

مزایای مهاجرت به کانادا چیست؟

مزایای مهاجرت بستگی به دلایل مهاجرت آن دارد. دستیابی به آزادی، امکانات تحصیلی و بهداشتی، پیدا کردن شغل و مسکن بهتر، آرامش روانی و کاهش استرس های زندگی مزایایی است که با مهاجرت به کانادا و گرفتن اقامت دائم کانادا می توان برای خود و خانواده به ارمغان آورد.ابر برچسب

  • مهاجرت

  • کانادا

  • اقامت

  • دائم

  • موانع