اسکیل تریدز ( Skilled Trades )

کانادا

اتریش

آلمان

ترکیه

اسکیل تریدز ( Skilled Trades )

یکی دیگر از روش های اخذ اقامت کشور کانادا روش اسکیل تریدز  ( Skilled Trades ) می باشد این روش که خود نیز یکی از زیر مجموعه روش اکسپرس اینتری میباشد.

دراین مدل فرد متقاضی میبایست دارای تخصص ی باشد که دوره‌های خود را در مراکز فنی و حرفه‌ای گذرانده باشد و با داشتن سابقه و یا رزومه کاری با توجه به تخصص و رشته تخصص ی خود بتواند برای داشتن اقامت کشور کانادا درخواست دهد تا کشور کانادا درخواست او را تایید و به اقامت متقاضی جواب مثبت دهد البته خود این روش اسکیل تریدز  دارای امتیازات نیز می‌باشد که از ویژگی های آن می توان این مورد را نام برد:

  • فرد متقاضی می تواند با داشتن مدرک فنی حرفه ای در رشته تخصص ی خود و با در دست داشتن برگه رزومه کاری و تخصص ی خود درخواست اپلای اقامت کشور کانادا را نیز بدهد و کشور کانادا پس از بررسی های مورد نظر می تواند شرایط ویژه‌ای را برای این فرد فراهم کند من جمله فردی که م تخصص می باشد دیگر لزوماً نیاز به ادامه تحصیل در رشته فنی خود نیز ندارد، چرا که می‌تواند با داشتن مدرک فنی حرفه‌ای و رزومه کاری معتبر و تخصص حرفه‌ای بتواند درخواست خود را بدهد و از آن جایی که کشور کانادا با بحران کاهش نیروی م تخصص در حال حاضر روبرو شده است به ناچار به جهت رونق بخشیدن به اقتصاد خود و جذب نیروهای نخبه و م تخصص ، می تواند با توجه به داشتن شرایط فوق درخواست فرد متقاضی را بپذیرد بدیهی است کسانی که از این روش اقدام به اپلای مهاجرت و اخذ اقامت کشور را به کانادا می کنند می‌توانند آینده روشن را برای خویش رقم بزند چرا که با داشتن تخصص در روش‌های متفاوت می توانند خود نیز صاحب کسب و کار شوند.


ویزای اقامتی اسکیل تریدز  به سه دسته تقسیم می شود:

  • دسته اول ویزای اسکیل تریدز  صنعتی می باشد که مشاغلی که شامل خدمات صنعتی می‌باشند را پوشش می‌دهد مانند مکانیکی جوشکاری آهنگری و یا برخی مشاغل از این دسته
  • دسته بندی دوم شامل اسکیل تریدز  ساختمان می باشد مشاغلی که پیرامون فضای ساختمانی را پوشش می دهند می توانند از این دسته بندی قرار گیرند مانند معماری نجاری لوله کشی برق کشی و یا سایر مشتقاتی که از این اثر شامل می شود 
  • دسته سوم اسکیل تریدز  خدماتی می باشد که شامل خدماتی مثل پرستاری، نگهداری مراقبتی و سایر فعالیت ها و تخصص آتی در زمینه‌های اجتماعی می تواند کاربرد داشته باشد را پوشش می دهد.


کاملا پر واضح و معلوم می باشد از آنجایی که این روش خود نیز یکی از زیرمجموعه‌های روش اکسپرس انتری میباشد پس می بایست در راستای تخصص های متقاضیان باشند که در رزومه نیازمندی‌های کشور پذیرنده حتما قید شده باشد. 


پس داشتن نوع تخصص دلیلی قاطع بر تایید تاییدیه درخواست متقاضی نیست چرا که کشور پذیرنده تنها متقاضیانی را به لحاظ داشتن تخصص مورد تایید و قبول واقع می کند که در راستای نیازمندی های خود بتوانند خدماتی را ارائه دهند.
ابر برچسب

  • داشتن

  • تخصص

  • کانادا

  • اسکیل

  • تریدز