ارزیابی سلامت و رشد گیاهان با استفاده از هوش مصنوعی

AN ARTIFICIAL-INTELLIGENCE-BASED METHOD OF AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL PLANTS' PHYSICAL CHARACTERISTICS AND HEAL TH DIAGNOSING AND DEVELOPMENT ASSESSMENT.

تاکنون تکنیک‌های مختلفی برای افزایش دقت و سرعت در تشخیص گیاهان و محصولات کشاورزی و باغداری انجام شده است، اما این بار با استفاده از تکنیک‌های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق تکنولوژی ای را ایجاد کردیم که به وسیله آن بتوانیم با دقت بالاتر و‌ سرعت بیشتر وضعیت گیاه را تعیین کنیم.

 در این روش در صورت وجود مشکلات و بیماری‌های گیاهان و محصولات کشاورزی و باغداری را تشخیص می‌دهیم؛ همچنین با توجه به شرایط گیاه ان همانند اقلیم، خاک و ... بهترین و بهینه ترین راهکار را برای رفع آن ها ارائه می‌دهیم.

بر اساس این تکنولوژی ابتدا پهپاد‌هایی که شامل دو یا چند دوربین هستند در ارتفاع گیاه پرواز می‌کنند و تصاویری را از بدنه گیاه می‌گیرند (اینکه پهپاد ها کوتاه برد هستند و در ارتفاع گیاه پرواز می‌کنند از نوآوری‌های روش ما است و تا به حال اکثرا پهپاد‌ها بلند برد بوده اند). 

این تصاویر توسط تکنیک های بینایی ماشین (Machine vision) پردازش می‌شوند و بعد اطلاعاتی که توسط متخصصین کشاورزی و گیاه شناسی برای وضعیت گیاه شناسایی شده است با استفاده از  تکنیک های یادگیری ماشین ( Machine learning ) توسط متخصصین هوش مصنوعی به ماشین آموزش داده می‌شود و هر کدام از آن تصاویر به پیکسل هایی تبدیل می‌شود که هر پیکسل با توجه به اطلاعات شناسایی شده برچسب گذاری میشود و این تصاو یر وارد یک کتابخانه می‌شوند. 

یعنی ما یک کتابخانه داریم شامل تصاویر متعدد از بدنه گیاه با ویژگی‌های مشخص این پروسه یادگیری ماشین است که در آن ماشین به ادراک می‌رسد و می‌تواند از خودش آموزش ببیند.

با ورود تصاویر جدید ماشین آنها را با نمونه‌های قبلی تطبیق می‌دهد، با دقت بالایی وضعیت گیاه را تعیین می‌کند، در صورت وجود مشکل یا بیماری آن را تشخیص می‌دهد و با توجه به شرایط گیاه بهترین راه برای رفع مشکل را ارائه می‌دهد.


PCT/IB2020/053083

تماس سریع
021 - 22547821 | 021 - 26373861 | 021 - 26373871
تماس سریع
info@canadastartup.org
دفتر مرکزی تهران
تهران پاسداران بوستان هشتم ساختمان رفاه طبقه سوم واحد 11