تشخیص و کاهش مخاطرات ناشی از حضور حیوانات در صنایع پتروشیمی با کمک هوش مصنوعی

Diagnosis and Reduce the risks posed by presence of animals in refinery with machine vision, machine learning, and AI solutions

هدف این پروژه جلوگیری از بروز خطرات و کاهش اثرات منفی متقابل پالایشگاه و حیوانات است؛ یک روش هوشمند که مبنی بر الگوریتم‌های یادگیری ماشین، ماشین ویژن، یادگیری عمیق و تکنیک های یادگیری طراحی شده است.‌ 

این روش با توسعه فناوری و اتوماسیون کردن نظارت‌ها و هوشمند کردن یک سیستم یکپارچه بدون نیاز به حضور نیروی انسانی با دو هدف و رویکرد اجرا می‌شود.

اول کاهش خطرات ناشی از حضور حیوانات در تاسیسات پالایشگاه؛ به عنوان مثال جویده شدن سیم‌ها در تاسیسات توسط جوندگان.

دوم کاهش هرگونه آسیب بر حیوانات، من جمله آسیب‌های ناشی از انواع آلودگی؛ همانطور که می‌دانیم پالایشگاه همواره محیط پیرامون خود را آلوده می‌کند. میزان خروجی این آلودگی ها در برخی مواقع بیش از حد استاندارد می‌شود؛ در این زمان انسان‌ها با وجود آلارم هایی از خطر آگاه شده و محیط خطر را ترک می‌کنند در حالی‌که حیوانات در محیط حضور داشته و آسیب می‌بینند.

این پروژه برای تشخیص مواقع خطر و شناسایی مکان‌های پر خطر طراحی شده به طوری‌که حضور حیوان را در منطقه خطر شناسایی می‌کند، سپس به یک سیستم مرکزی اهشدار داده و در آنجا اقدام لازم جهت دور کردن حیوان از محیط بدون دخالت انسان انجام می‌شود.

 در این روش ابتدا داده های زیر به ماشین آموزش داد می‌شود:

_اطلاعات مربوط به تشخیص و تمایز گونه های حیوانی مختلف. 

_اطلاعات فنی مربوط حد نرمال و غیر نرمال خروجی آلاینده ها از پالایشگاه. 

_علامت گذاری مناطق در معرض خطر و نوع خطر احتمالی.

سیستم با استفاده از الگوریتم های بینایی ماشین، یادگیری عمیق و یادگیری ماشین به شبکه‌ای از مفاهیم قابل درک می‌رسد که به کمک آن می‌تواند خطرناک بودن حضور یک حیوان در یک محیط را تشخیص دهد؛ سپس پس از تشخیص گونه حیوان به سیستم‌های هشدار دهنده پیام ارسال کرده و سیستم با توجه به نوع گونه تشخیص داده شده، اقدام لازم را برای دور کردن حیوان انجام می‌دهد.

ماشین این ادراک را از طریق جمع آوری داده‌های دریافتی از محیط با تمرکز بر تصاویر ویدئویی و تصاویر ثابت به دست می‌آورد. 

پس از مرحله یادگیری ماشین برای طبقه بندی داده‌ها با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری و یادگیری عمیق، کتابخانه ای تولید می‌شود که شامل طبقه بندی مجزا از اطلاعاتی است که به ماشین آموزش داده‌ایم.

در نهایت سیستم به طور مداوم در حال بررسی امنیت در محیط بوده و در صورت تشخیص خطر آن را گزارش داده و از وقوع آن جلوگیری می‌کند.


PCT/IB2020/055195

تماس سریع
021 - 22547821 | 021 - 26373861 | 021 - 26373871
تماس سریع
info@canadastartup.org
دفتر مرکزی تهران
تهران پاسداران بوستان هشتم ساختمان رفاه طبقه سوم واحد 11