PCT/IB2020/054948

کانادا

اتریش

آلمان

ترکیه

PCT/IB2020/054948

کاربرد هوش مصنوعی در دندانپزشکی


A method for preparing data on physical properties and diagnosis factors of oral and dental diseases through machine learning ,machine vision, and deep learning approaches [all deep learning algorithms] to investigate oral and dental health conditions in this way to provide pixel matrices from several pictures taken of external parts of mouth and teeth and to find out diagnosis factors of oral and dental diseases and appearance features of teeth and mouth, and to analyze data obtained from oral and dental diagnosis factors to determine oral and dental health conditions utilizing machine learning , machine vision, and deep learning. An image library includes images of the appearance of the mouth and teeth and is a factor in the diagnosis of oral diseases. after evaluating and diagnosing any type of disease, different methods of treatment are classified and the relevant images are examined and data is extracted by deep machine learning

سناریو دندانپزشکی

همانطور که میدانیم معاینات اولیه دندانپزشکی برای پیش بینی و تشخیص مشکلات دهان و دندان بسیار زمان بر و هزینه بر بوده و‌ممکن است در نهایت با دقت بالایی انجام نشود. علاوه بر آن برای تشخیص هر نوع مشکل و بیماری دهان و‌دندان راه های درمانی متفاوتی وجود دارد که بهترین راه آن است که بیشترین ماندگاری و‌کمترین هزینه و آسیب را برای بیمار داشته باشد. 

ما تکنولوژی ای ایجاد کردیم که این کار بدون هزینه و در کمترین زمان ممکن انجام بشه و حتی یک امتیاز مثبت دیگه ای که برای بیمار داره اینه که هر کسی که از خدمات ما استفاده کنه بهش کدی تعلق میگیره که میتونه با اون کد به دندانپزشکی های طرف قرارداد ما مراجعه کنه و درمانش رو با هزینه کمتری انجام بده 

بر اساس این تکنولوژی شبکه ای از عوامل تشخیصی بیماری های دهان و دندان مانند اطلاعات پرونده بیمار، بزاق دهان، بایوپسی، تصاویر رادیوگرافی و بالینی، خون و حتی آزمایشات ژنوم تشکیل میشود و اطلاعات به صورت تصاویر و آنالیز اطلاعات این فاکتور ها به ماشین آموزش داده میشود.

بنابراین در هر مرحله با اطلاعات جدیدی شامل عوامل تشخیصی بیماری ها و مشکلات دهان و دندان که توسط بیمار از طریق اپلیکیشن به ماشین داده میشود ، ماشین آن را با نمونه های قبلی تطبیق میدهد و‌با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق

۱- مشکلات و بیماری هایی که با توجه به وضعیت کنونی بیمار ممکن در آینده برای او پیش بیاید پیش بینی میکند

۲- بیماری ها و مشکلات دهان و دندان فرد را تشخیص میدهد 

۳- بهترین و بهینه ترین طرح درمان را ارائه میدهدابر برچسب

  • oral

  • دهان

  • dental

  • بیماری

  • deep