کاربرد هوش مصنوعی در دندانپزشکی

PREDICTING, DIAGNOSING, AND PROPOSING TREATMENT PLANS FOR ORAL AND DENTAL DISEASES IN HUMANS AND ANIMALS WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE, MACHINE LEARNING AND DEEP LEARNING TECHNIQUES

همانطور که میدانیم معاینات اولیه دندانپزشکی برای پیش‌بینی و تشخیص مشکلات دهان و دندان بسیار زمان‌بر و هزینه بر بوده و‌ممکن است در نهایت با دقت بالایی انجام نشود. علاوه بر آن برای تشخیص هر نوع مشکل و بیماری دهان و‌دندان راه های درمانی متفاوتی وجود دارد که بهترین راه، آن است که بیشترین ماندگاری و ‌کمترین هزینه و آسیب را برای بیمار داشته باشد. 

ما تکنولوژی ای ایجاد کردیم که این کار بدون هزینه و در کمترین زمان ممکن انجام شود و حتی یک امتیاز مثبت دیگری که برای بیمار دارد این است که هر کسی که از خدمات ما استفاده کند، به او کدی تعلق می‌گیرد که می‌تواند با آن کد به دندانپزشکی‌های طرف قرارداد ما مراجعه کرده و درمان خود را با هزینه کمتری انجام دهد. 

بر اساس این تکنولوژی شبکه‌ای از عوامل تشخیصی بیماری‌های دهان و دندان، مانند اطلاعات پرونده بیمار، بزاق دهان، بایوپسی، تصاویر رادیوگرافی و بالینی، خون و حتی آزمایشات ژنوم تشکیل می‌شود و اطلاعات به صورت تصاویر و آنالیز اطلاعات این فاکتورها به ماشین آموزش داده می‌شود.

بنابراین در هر مرحله با اطلاعات جدیدی شامل عوامل تشخیصی بیماری‌ها و مشکلات دهان و دندان که توسط بیمار از طریق اپلیکیشن به ماشین داده می‌شود، ماشین آن را با نمونه‌های قبلی تطبیق می‌دهد و‌ با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق سه کار را انجام می‌دهد:

۱- مشکلات و بیماری‌هایی که با توجه به وضعیت کنونی بیمار ممکن در آینده برای او پیش بیاید، پیش‌بینی می‌کند.

۲- بیماری‌ها و مشکلات دهان و دندان فرد را تشخیص می‌دهد. 

۳- بهترین و بهینه‌ترین طرح درمان را ارائه می‌دهد.


PCT/IB2020/054948

تماس سریع
021 - 22547821 | 021 - 26373861 | 021 - 26373871
تماس سریع
info@canadastartup.org
دفتر مرکزی تهران
تهران پاسداران بوستان هشتم ساختمان رفاه طبقه سوم واحد 11