فرم همکاری

صفحه اصلی / فرم همکاری

برای همکاری با گروه سام راد ، فرم زیر را به طور کامل پر کرده و ارسال نمایید

ضروری

فایل رزومه میبایست فقط یکی از فرمت های pdf , doc , txt , docx باشد

اختیاری

فایل عکس قبض میبایست فقط یکی از فرمت های Jpeg ,Jpg , png باشد
کلمه بالا را وارد نمایید

تماس سریع
021 - 22547821 | 021 - 26373861 | 021 - 26373871
تماس سریع
info@canadastartup.org
دفتر مرکزی تهران
تهران پاسداران بوستان هشتم ساختمان رفاه طبقه سوم واحد 11