تخصص هلدینگ سام راد راه اندازی استارت آپ های بین المللی اجرای ایده های مبتنی بر هوش مصنوعی ایجاد بازار و جذب سرمایه گذار اخذ اقامت کشورهای کانادا و آلمان انتقال تکنولوژی می باشد