تخصص هلدینگ سام راد راه اندازی استارت آپ های بین المللی اجرای ایده های مبتنی بر هوش مصنوعی ایجاد بازار و جذب سرمایه گذار اخذ اقامت کشورهای کانادا و آلمان انتقال تکنولوژی می باشد

با تکمیل این فرم (کمتر از یک دقیقه) ، مشاوران مهاجرتی سام راد ، بهترین راهکار و روش مهاجرت مخصوص شما را پیشنهاد می کنند