فرآیند اقدام برای ویزای استارتاپ کانادا

فرآیند اقدام برای ویزای استارتاپ کانادا استارتاپ‌ها همواره نقش مهمی‌ در توسعه اقتصادی و نوآوری کشورها ایفا می‌کنند. کانادا با توجه به سیاست‌های مهاجرتی خاص خود، به عنوان یکی از مقاصد جذاب برای کارآفرینان و استارتاپ‌ها شناخته می‌شود. در این مقاله سام راد، به بررسی گام به گام فرآیند اقدام برای ویزای استارتاپ کانادا می‌پردازیم […]