اقامت دائم در کانادا

اقامت دائم در کانادا کانادا یکی از پیشرفته‌ترین سیستم‌های مهاجرتی در جهان را دارد. این کشور با موقعیت اقتصادی و جهانی خود، به قطبی برای مهاجران مشتاق تبدیل شده است. با پیر شدن جمعیت و کاهش نرخ زاد و ولد، مساله مهاجرت یکی از هدف‌های اصلی دولت است. یکی از بهترین راه‌های مهاجرت به کانادا […]