اسکیل ورکر کانادا

اسکیل ورکر کانادا از سال 1967، برنامه اسکیل ورکر کانادا  Federal Skilled Worker Program(FSWP) اصلی‌ترین روشی بوده است که کانادا به وسیله آن از استعدادهای سراسر جهان استقبال کرده است. امروزه این برنامه یکی از سه برنامه مهاجرتی است که توسط سیستم اکسپرس اینتری کانادا مدیریت می‌شود و مزایای خوبی را به همراه دارد. در […]